Optymalizacja procesów w handlu detalicznym

Zapewnij wydajność procesów dzięki rozwiązaniom Bizerba

 

 

Zoptymalizuj procesy

Wyzwanie

Zapotrzebowanie rośnie, a zasoby ludzkie pozostają w dużej mierze na takim samym poziomie, a nawet maleją. Jednocześnie producenci stawiają czoła wyjątkowo wysokim wymaganiom w kwestii higieny czy utrudnień wynikających ze społecznego dystansowania się. Obronną ręką z tych ciężkich czasów wyjdą te firmy, które zoptymalizują swoje procesy, redukując nakład pracy przypadający na personel przy jednoczesnym optymalnym wykorzystaniu siły i zaangażowania pracowników.

Rozwiązania dla handlu detalicznego

Redukcja nakładu pacy w obliczu zakupów bezkontaktowych

Zaplanuj odpowiedzialne pracę swojemu zespołowi, a klientom zaoferuj klientom bezkontaktowe zakupy lub dostawy. Nasz system Supersmart Scan & Go to redukcja strat z obrotów i eliminacja kradzieży.

Zamówienia online – składanie bezkontaktowych zamówień

Ogranicz do niezbędnego minimum czas, jaki klienci spędzają w sklepie i udostępnij swoim klientom opcję składania zamówień bez wychodzenia z domu i bez kontaktu z personelem. Aplikacja RetailApp MyOrder to szansa na zwiększenie obrotu i usprawnienie procesu składania zamówień.

Zarządzanie magazynem

Zredukuj nakład pracy swoim pracowników i jednocześnie zagwarantuj płynne uzupełnianie półek sklepowych. Nasze rozwiązania takie jak Smart Shelf oraz Smart Island to rozwiązania, które sprostają dzisiejszej trudnej rzeczywistości.

Jak chcesz zoptymalizować procesy w swoim sklepie?

Wybierz rozwiązania Bizerba, odpowiednie do Twoich aktualnych potrzeb.