Oświadczenie o ochronie danych osobowych Bizerba SE & Co. KG strona internetowa

1. Informacje o gromadzeniu danych osobowych

(1) Poniżej znajdują się informacje dotyczące gromadzenia danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane dotyczące osoby fizycznej, np. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, nazwy użytkownika, preferencje użytkowników.

(2) Administratorem danych zgodnie z art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) jest Bizerba SE & Co. KG, zlokalizowana pod adresem Wilhelm-Kraut-Straße 65, 72336 Balingen, Niemcy (patrz dane rejestrowe i kontaktowe). Nasi inspektorzy ochrony danych osobowych są dostępni pod linkiem dataprotection-PL@bizerba.com lub drogą pocztową z dopiskiem „Inspektor ochrony danych osobowych“.

(3) Nawiązanie kontaktu z Bizerba oznacza, że firma Bizerba zapisuje Państwa dane (adres e-mail, imię i nazwisko, podpis, adres oraz numer telefonu) celem udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania. W związku z powyższym wszystkie dane są usuwane w momencie, gdy zapis danych nie jest już wymagany. Przetwarzanie danych podlega ograniczeniom, w przypadku gdy istnieje ustawowy obowiązek retencji danych.

(4) W przypadku gdy zwracamy się do upoważnionego usługodawcy w celu wyjaśnienia pojedynczych punktów naszej oferty lub wykorzystywania danych w celach marketingowych zobowiązujemy się poniżej do szczegółowego informowania o wszystkich procesach. Ponadto określamy kryteria okresu przechowywania danych osobowych.

2. Państwa prawa

(1) Przekazujemy Państwu dokładne informacje o przysługujących prawach wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych:

• prawo do żądania dostępu do danych

• prawo do sprostowania lub usunięcia danych,

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

• prawo do przeniesienia danych.

(2) Dodatkowo mają Państwo prawo do wniesienia do organu nadzorczego skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

3. Gromadzenie danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej

(1) W przypadku korzystania z naszej strony w celach czysto informacyjnych, a więc bez rejestrowania się na stronie oraz bez podawania innych informacji, gromadzimy tylko dane osobowe wygenerowane przez Państwa przeglądarkę i przesłane na nasz serwer. Podczas przeglądania naszej strony internetowej gromadzimy dane istotne ze względów technicznych, które służą wyświetlaniu Państwu naszej strony internetowej oraz gwarantują stabilność oraz bezpieczeństwo (podstawa prawna: art. 6 ust. 1, zdanie 1 lit. f ustawy RODO):

• Adres IP

• Data oraz godzina zapytania

• Różnice stref czasowych względem czasu uniwersalnego/Greenwich Mean Time (GMT)

• Treść zapytania (konkretna strona)

• Status dostępu/HTTP-kod statusu

• Numer portu

• Każdorazowo przenoszone ilości danych

• Strona internetowa, z której napłynęło zapytanie

• Przeglądarka

• System operacyjny oraz interfejs

• Język oraz wersja oprogramowania przeglądarki.

(2) Podczas korzystania ze strony internetowej poza wyżej wymienionymi danymi na Państwa komputerze będą zapisywanie pliki cookies. Ciasteczka to małe pliki tekstowe przechowywane lokalnie na Państwa komputerze. Pliki te umożliwiają zidentyfikowanie Państwa przeglądarki internetowej oraz analizę użytkowania strony internetowej. Pliki cookies nie uruchamiają żadnych programów ani nie przenoszą wirusów na Państwa komputer. Pliki służą do prowadzenia przyjaznych dla użytkownika i skutecznych działań marketingowych w Internecie. Ciasteczka są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej.

(3) Zastosowanie plików cookies:

(a) Niniejsza strona internetowa korzysta z następujących rodzajów plików cookies, których sposób działania został opisany poniżej:

• przejściowe pliki cookies (punkt (b)),

• trwałe pliki cookies (punkt (c)).

(b) przejściowe pliki cookies są automatycznie usuwane w momencie zamknięcia przeglądarki. Do przejściowych plików cookies zaliczamy w szczególności pliki sesji. Pliki te zapisują tzw. ID sesji, za pomocą którego różne zapytania z przeglądarki są przyporządkowywane jednej sesji. Dzięki temu w przypadku powrotu na naszą stronę internetową Państwa komputer zostanie ponownie zidentyfikowany. Pliki sesji są usuwane w momencie wylogowania się lub zamknięcia przeglądarki.

(c) trwałe pliki cookies są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu, który można rozróżnić w zależności od plików cookies. Trwałe pliki cookies zapisują przykładowo określone ustawienia, takie jak np. ustawienia języka. Wprowadzając odpowiednie ustawienia przeglądarki mogą Państwo usunąć instalację plików cookies.

(d) Istnieje możliwość skonfigurowania przeglądarki odpowiednio do Państwa potrzeb oraz np. odmowy dostępu innym lub wszystkim plikom cookies. Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że w takim przypadku korzystanie w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej może okazać się niemożliwe.

(e) Wprowadzamy pliki cookies celem zidentyfikowania Państwa przy kolejnej wizycie na naszej stronie, o ile są Państwo zarejestrowanymi użytkownikami naszej strony internetowej i mają dostęp. Podczas logowania ustawiony zostanie plik cookie, który rejestruje ostatni dostęp użytkownika do sieci (godzina, data oraz adres IP).

4. Pozostałe funkcje oraz oferty naszej strony internetowej

(1) Oprócz korzystania z naszej strony w celach czysto informacyjnych, oferujemy również szereg usług, z których można korzystać w zależności od potrzeb. W związku z tym z reguły należy podać kolejne dane osobowe, których potrzebujemy celem wyświadczenia wybranej usługi. Wyżej wspomniana norma dotycząca przetwarzania danych obowiązuje również te dane osobowe.

(2) W pewnym zakresie korzystamy z pomocy zewnętrznych usługodawców celem przetwarzania danych. Prowadzimy bardzo dokładną selekcję zewnętrznych usługodawców, którzy kierują się naszymi wytycznymi oraz podlegają regularnym kontrolom.

(3) Ponadto jesteśmy upoważnieni do przekazywania Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, w momencie gdy dochodzi do zawarcia umowy lub wspólnie z partnerem biznesowym oferujemy podobne usługi. Dodatkowe informacje będą dostępne po podaniu danych osobowych lub w opisie oferty.

(4) W przypadku gdy siedziba naszego usługodawcy lub partnera biznesowego znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), stosowna informacja zostanie zamieszczona w opisie oferty.

5. Wniesienie sprzeciwu lub cofnięcie zgody na przewarzanie danych

(1) W każdej chwili istnieje możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem.

(2) O ile opieramy przetwarzanie danych osobowych na wyważaniu interesów, mają Państwo możliwość do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dotyczy to sytuacji, w której przetwarzanie danych nie jest wymagane w szczególności do wypełnienia postanowień umowy z Państwem zawartej, o czym zwykle informujemy w opisie funkcji. Przy wniesieniu sprzeciwu zwracamy się do Państwa z prośbą o uzasadnienie braku zgody na dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu sprawdzamy stan rzeczy, a następnie dopasowujemy przetwarzanie danych osobowych lub wykazujemy Państwu dostatecznie dobre powody dalszego przetwarzania.

(3) Naturalnie istnieje możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych oraz przeprowadzania analizy danych. Informacje dotyczące sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych są dostępne pod poniższym adresem e-mail: marketing_pl@bizerba.com lub drogą pocztową na adres wskazany w punkcie 1 (2) z dopiskiem “Marketing”.

6. Korzystanie z formularza kontaktowego

(1) Formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie internetowej służy do kontaktu z nami. Przy tym następujące dane z maski wprowadzania danych zostaną przeniesione na nas (podstawa prawna przy wyrażaniu zgody o art. 6 ust. 1 lit. a RODO:)

• Zwrot grzecznościowy

• Imię i nazwisko

• Adres e-mail

• Adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość)

• Przedsiębiorstwo

• Branża

Dodatkowo podczas logowania zostaną pobrane następujące dane:

• adres IP nadawcy formularza

• data oraz godzina wpłynięcia formularza

(2) Celem przetwarzania danych w ramach korzystania z naszego formularza kontaktowego zobowiązujemy się do przestrzegania Państwa zgody oraz wskazywania zgody na oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

(3) Dane zostaną niezwłocznie usunięte w momencie gdy nie będzie już potrzeby ich gromadzenia.

7. Zastosowanie Google Analytics

(1) Niniejsza strona wykorzystuje Google Analytics, usługę do analizy internetowej oferowaną przez Google Inc. („Google“). Google Analytics korzysta z tzw. “ciasteczek”, czyli plików tekstowych, które są zapisywane na Państwa komputerze oraz umożliwiają analizę przeglądania stron internetowych. Pozyskane w ten sposób informacje dotyczące korzystania przez Państwa ze stron internetowych są z reguły przenoszone i przechowywane na serwerze Google w Stanach Zjednoczonych. Na tej stronie internetowej została aktywowana funkcja zapewniania anonimowości adresowi IP, co oznacza, że adres IP użytkownika Google państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw umawiających się na porozumienie dotyczące Europejskiego Obszaru Gospodarczego zostanie najpierw skrócony. Pełny adres IP zostanie przekazany do serwera w Stanach Zjednoczonych. Adres IP zostanie skrócony tylko w sytuacjach wyjątkowych. Na zlecenie administratora niniejszej strony internetowej firma Google korzysta z tych informacji celem analizy sposobu korzystania ze stron internetowych, stworzenia raportów dotyczących aktywności internetowej użytkownika oraz celem zaoferowania usług komplementarnych administratorowi sieci na podstawie historii korzystania ze stron internetowych oraz aktywności w Internecie.

(2) Firma Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika pozyskanego z Państwa przeglądarki z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.

(3) Pobranie oraz instalacja wtyczki do przeglądarki dostępnej pod poniższym linkiem daje Państwu możliwość ograniczenia pobierania danych utworzonych przez plik cookie oraz danych dotyczących korzystania ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) przez Google jak również przetwarzanie tych danych przez Google: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(4) Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()“. To oznacza dalsze przetwarzanie adresów IP w formie skróconej, a w związku z tym eliminację bezpośredniej wzmianki o osobie. O ile w zgromadzonych danych znajdzie się odnośnik do osoby, zostanie on natychmiast wyłączony a dane osobowe zostaną usunięte.

(5) Korzystamy z Google Analytics, celem przeprowadzenia analizy korzystania z naszej strony internetowej oraz regularnej poprawy. Pozyskane w ten sposób statystyki pozwalają przygotować interesujące oferty dla Państwa jako użytkownika.

(6) Informacje dostawców trzecich: Google Dublin, Google Irlandia Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Fax: +353 (1) 436 1001. Warunki użytkownika: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Podgląd ochrony danych: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, jak również oświadczenie o ochronie danych osobowych: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

8. Zastosowanie wtyczek mediów społecznościowych

(1) Stosujemy następujące wtyczki mediów społecznościowych: LinkedIn oraz Xing. Podwójne kliknięcie otwiera zakładki mediów społecznościowych. To oznacza, że w przypadku korzystania z naszej strony internetowej zasadniczo żadne dane osobowe nie zostaną przekazane do dostawców wtyczek. Dostawca wtyczek identyfikuje Państwa poprzez oznaczenie początkowych liter lub logo. Przycisk stwarza Państwu możliwość bezpośredniego kontaktu z dostawcą wtyczek. Tylko w momencie kliknięcia na zaznaczone pole oraz aktywację pola, dostawca wtyczek otrzymuje informacje, że odwiedzili Państwo podaną stronę internetową naszej oferty internetowej. Dodatkowo przekazaniu podlegają dane wymienione w punkcie 3 tego objaśnienia. W przypadku Xing po wprowadzeniu danych dostawcy w Niemczech adres IP zostanie natychmiast anonimizowany. Aktywacja wtyczek oznacza również przekazanie Państwa danych osobowych i prawa do ich przechowywania dostawcom wtyczek (w przypadku amerykańskiego dostawcy wtyczki LinkedIn w USA). Ponieważ dostawcy wtyczek gromadzą dane w szczególności za pomocą plików cookies, zalecamy przed kliknięciem na wyszarzoną ramkę usunięcie wszystkich plików cookies z Państwa przeglądarki.

(2) Nie mamy ani wpływu na gromadzenie danych oraz procesy związane z ich przetwarzaniem, ani nie jest nam znany również pełny zakres pozyskiwania danych, cel ich przetwarzania oraz okresy przechowywania. Nie dysponujemy żadnymi informacjami odnośnie usuwania pozyskanych danych przez dostawców wtyczek.

(3) Dostawcy wtyczek zapisują pozyskane od Państwa dane jako profil użytkownika oraz wykorzystują te dane w celach marketingowych, analizy rynku oraz do projektowania strony internetowej według własnych potrzeb. Analiza powstaje (także w przypadku niezalogowanych użytkowników) w szczególności do przekazywania treści marketingowych oraz w celu informowania innych użytkowników poprzez media społecznościowe o działaniach na naszej stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec tworzenia profilu użytkownika, jednak każdorazowo należy zgłosić się w tym celu do dostawcy wtyczek. Dzięki zastosowaniu wtyczek umożliwiamy Państwu integrację z portalami społecznościowymi oraz innymi użytkownikami. Ponadto jesteśmy w stanie stale aktualizować i uatrakcyjniać ofertę kierowaną do Państwa. Podstawa prawna do korzystania z wtyczek to art. 6 ust. 1, zd. 1, lit. f RODO.

(4) Dalsze przekazywanie danych następuje niezależnie od tego, czy posiadają Państwo konto u dostawcy wtyczek i czy są tam Państwo zalogowani. W przypadku zalogowania u dostawcy wtyczek, pozyskane przez nas dane zostaną bezpośrednio przypisane do Państwa istniejącego konta u dostawcy wtyczek. Przy naciśnięciu aktywowanego przycisku oraz np. w przypadku podlinkowania strony, dostawca wtyczek również zapisuje te informacje na Państwa koncie użytkownika oraz publikuje Państwa kontakty. Zalecamy regularne wylogowywanie się z kont w mediach społecznościowych, w szczególności przed aktywacją przycisku, ponieważ w ten sposób można uniknąć przyporządkowania do Państwa konta przez dostawców wtyczek.

(5) Dodatkowe informacje dotyczące celu oraz zakresu gromadzenia oraz przetwarzania danych przez dostawców wtyczek znajdują się w załączonym oświadczeniu o ochronie danych osobowych. W oświadczeniu znajdują się również dodatkowe informacje o związanych z tym prawach oraz możliwościach ustawień w celu ochrony sfery prywatnej.

(6) Adresy wszystkich dostawców wtyczek oraz URL ze wskazówkami dotyczącymi ochrony danych:

(a) Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Niemcy; http://www.xing.com/privacy.

(b) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, Kalifornia 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

9. Włączanie filmów z kanału YouTube

(1) W naszej ofercie internetowej wykorzystaliśmy filmy z kanału YouTube, które zapisujemy na http://www.YouTube.com i wyświetlamy je bezpośrednio z naszej strony internetowej. Wszystkie filmy są włączone w “rozszerzony tryb ochrony danych”, tzn. żadne Państwa dane osobowe jako użytkownika nie są przenoszone do YouTube, jeżeli nie odtwarzają Państwo filmów. Dopiero w momencie odtworzenia filmów dochodzi do przeniesienia danych, o których była mowa w ustępie (2). Nie mamy żadnego wpływu na przekazywanie tych danych.

(2) Odwiedzanie strony internetowej oznacza, że YouTube otrzymuje informacje, że odpowiednia podstrona naszej strony internetowej została wywołana. Dodatkowo przekazaniu podlegają dane wymienione w punkcie 3 tego objaśnienia. Następuje to niezależnie od tego, czy YouTube udostępnia konto użytkownika, przez które następuje logowanie, czy nie istnieje takie konto użytkownika. W przypadku zalogowania się przez Google pozyskane przez nas dane zostaną bezpośrednio przypisane do Państwa istniejącego konta. W przypadku braku zgody na przyporządkowanie z Państwa profilem, przed aktywacją przycisku należy się wylogować. Kanał YouTube zapisuje pozyskane od Państwa dane jako profil użytkownika oraz wykorzystuje te dane w celach marketingowych, analizy rynku oraz do projektowania strony internetowej według własnych potrzeb. Analiza powstaje (tylko w przypadku niezalogowanych użytkowników) w szczególności do przekazywania treści marketingowych oraz w celu informowania innych użytkowników poprzez media społecznościowe o działaniach na naszej stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec tworzenia profilu użytkownika, przy czym należy zwrócić się do YouTube w celu zgłoszenia sprzeciwu.

(3) Dodatkowe informacje dotyczące celu oraz zakresu gromadzenia oraz przetwarzania danych przez YouTube znajdują się w oświadczeniu o ochronie danych osobowych. W oświadczeniu znajdują się również dodatkowe informacje o Państwa prawach oraz możliwościach ustawień w celu ochrony strefy prywatnej: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

10. Zmiany w oświadczeniu o ochronie danych osobowych

Firma Bizerba ma prawo do dokonywania zmian oraz/lub modyfikacji oświadczenia o ochronie danych osobowych celem zagwarantowania, że wszelkie zmiany oraz modyfikacje są zgodne z przepisami prawnymi oraz uwzględniają wszelkie aktualizacje.