Πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας της Bizerba SE & Co. KG

1. Πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

(1) Παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τη χρήση της ιστοσελίδας μας. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θεωρούνται όλα τα δεδομένα που αφορούν σε εσάς προσωπικά, π.χ. όνομα, διεύθυνση, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμοί τηλεφώνου, ονόματα χρήστη, συμπεριφορά χρήστη.

(2) Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 7 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) της ΕΕ, υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η Bizerba SE & Co. KG, Wilhelm-Kraut-Straße 65, 72336 Balingen, Γερμανία (βλ. στοιχεία έκδοσης). Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων στη διεύθυνση dataprotection-GR@bizerba.com ή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση υπ’ όψιν του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων.

(3) Αν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα αποθηκεύσουμε τα δεδομένα που καταχωρείτε (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όνομα, διεύθυνση και αριθμό τηλεφώνου), προκειμένου να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας. Διαγράφουμε τα δεδομένα που συλλέγονται σε αυτό το πλαίσιο, εφόσον δεν είναι πλέον απαραίτητη η αποθήκευσή τους, ή περιορίζουμε την επεξεργασία, αν ισχύουν υποχρεώσεις τήρησης αρχείων.

(4) Σε περίπτωση που θέλετε να ανατρέξετε για μεμονωμένες λειτουργίες της προσφοράς μας στον πάροχο υπηρεσιών που έχει οριστεί ή να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα σας για διαφημιστικούς σκοπούς, παρακάτω σας παρέχουμε αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τις εκάστοτε διαδικασίες. Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρουμε τα κριτήρια διάρκειας αποθήκευσης που έχουν οριστεί.

2. Τα δικαιώματά σας

(1) Σε ό,τι αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε, έχετε τα εξής δικαιώματα:

• Δικαίωμα πρόσβασης,

• Δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής,

• Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας,

• Δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία,

• Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.

(2) Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από εμάς.

3. Συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας

(1) Όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα για αμιγώς ενημερωτικούς σκοπούς, δηλαδή όταν δεν πραγματοποιείτε εγγραφή και δεν διαβιβάζετε πληροφορίες με άλλον τρόπο, συλλέγουμε μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζει στον εξυπηρετητή μας το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Όταν θέλετε να δείτε την ιστοσελίδα μας, συλλέγουμε τα παρακάτω δεδομένα, τα οποία είναι απαραίτητα για εμάς από τεχνική άποψη για την προβολή της ιστοσελίδας μας και τη διασφάλιση της ισορροπίας και της ασφάλειας (νομική βάση: άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο 1 στοιχείο στ ΓΚΠΔ):

• Διεύθυνση IP

• Ημερομηνία και ώρα αιτήματος

• Διαφορά ζώνης ώρας σε σχέση με τη Μέση Ώρα Γκρίνουιτς (GMT)

• Περιεχόμενο αιτήματος (συγκεκριμένη σελίδα)

• Κατάσταση πρόσβασης/Κωδικός κατάστασης HTTP

• Αριθμός θύρας

• Εκάστοτε διαβιβασθείς όγκος δεδομένων

• Ιστότοπος από τον οποίο προέρχεται το αίτημα

• Πρόγραμμα περιήγησης

• Λειτουργικό σύστημα και επιφάνεια περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

• Γλώσσα και έκδοση λογισμικού του προγράμματος περιήγησης.

(2) Επιπλέον των προαναφερθέντων δεδομένων, κατά τη χρήση της ιστοσελίδας μας αποθηκεύονται cookie στον υπολογιστή σας. Τα cookie είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον σκληρό σας δίσκο και αποδίδονται στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Μέσω της τοποθεσίας του cookie (στην προκειμένη περίπτωση, μέσω της εταιρείας μας), ρέουν συγκεκριμένες πληροφορίες. Mέσω των cookie δεν εκτελούνται προγράμματα και δεν μεταδίδονται ιοί στον υπολογιστή σας. Γενικά, σκοπός τους είναι να κάνουν την περιήγηση στο διαδίκτυο πιο φιλική προς τον χρήστη και πιο αποτελεσματική. Κάποια cookie είναι απαραίτητα προκειμένου η ιστοσελίδα μας να λειτουργεί απρόσκοπτα.

(3) Χρήση των cookie:

(α) Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τους εξής τύπους cookie, των οποίων το εύρος και ο τρόπος λειτουργίας επεξηγείται παρακάτω:

• Προσωρινά cookie (βλ. (β)),

• Μόνιμα cookie (βλ. (γ)).

(β) Τα προσωρινά cookie διαγράφονται αυτόματα, όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν συγκεκριμένα τα cookie περιόδου λειτουργίας. Αυτά τα cookie αποθηκεύουν το λεγόμενο αναγνωριστικό περιόδου σύνδεσης, με το οποίο τα διάφορα αιτήματα του προγράμματος περιήγησης αποδίδονται στην ίδια περίοδο σύνδεσης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο καθίσταται δυνατή η αναγνώριση του υπολογιστή σας, κάθε φορά που επιστρέφετε στην ιστοσελίδα μας. Τα cookie περιόδου σύνδεσης διαγράφονται, όταν αποσυνδέεστε ή όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης.

(γ) Τα μόνιμα cookie διαγράφονται αυτόματα μετά το πέρας μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, η οποία διαφέρει ανάλογα με το cookie. Για παράδειγμα, αυτά τα cookie αποθηκεύουν με ασφαλή τρόπο συγκεκριμένες ρυθμίσεις, π.χ. τις ρυθμίσεις γλώσσας που χρησιμοποιείτε. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διαγράψετε τα cookie στις ρυθμίσεις ασφαλείας του προγράμματος περιήγησης.

(δ) Μπορείτε να διαμορφώσετε τη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησης όπως θέλετε και να καταργήσετε, για παράδειγμα, την αποδοχή cookie τρίτου μέρους ή όλων των cookie. Σας ενημερώνουμε ότι ενδέχεται να μην είναι δυνατή η χρήση όλων των λειτουργιών αυτής της ιστοσελίδας.

(ε) Χρησιμοποιούμε cookie για την αναγνώριση των επόμενων επισκέψεών σας, σε περίπτωση που είστε εγγεγραμμένος χρήστης της ιστοσελίδας μας και έχετε αποκτήσει πρόσβαση σε αυτήν. Γι’ αυτόν τον λόγο, κατά τη σύνδεση χρησιμοποιείται ένα cookie που καταγράφει την τελευταία σας πρόσβαση (ώρα, ημερομηνία και διεύθυνση IP).

4. Περισσότερες λειτουργίες και προσφορές της ιστοσελίδας μας

(1) Επιπλέον της αμιγώς ενημερωτικής χρήσης της ιστοσελίδας μας, προσφέρουμε διάφορες υπηρεσίες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ανάλογα με τα ενδιαφέροντά σας. Γι’ αυτόν τον λόγο, πρέπει κατά κανόνα να καταχωρείτε περισσότερα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία χρησιμοποιούμε για την παροχή της εκάστοτε υπηρεσίας και για τα οποία ισχύουν οι προαναφερθείσες αρχές επεξεργασίας δεδομένων.

(2) Εν μέρει, αναθέτουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας σε εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών. H επιλογή του συγκεκριμένου παρόχου και η ανάθεση σε αυτόν πραγματοποιείται επιμελώς, ενώ ο πάροχος υποχρεούται να τηρεί τη δική μας καθοδήγηση και ελέγχεται τακτικά.

(3) Επιπλέον, μπορούμε να διαβιβάζουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σε τρίτους, εφόσον συνάψεις συμβάσεων ή παρόμοιες υπηρεσίες παρέχονται από κοινού με συνεργάτες. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες κατά την καταχώριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή παρακάτω στην περιγραφή της προσφοράς.

(4) Εφόσον ο πάροχος υπηρεσιών ή ο συνεργάτης μας εδρεύει σε χώρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), σας ενημερώνουμε σχετικά με τις συνέπειες που προκύπτουν στην περιγραφή της προσφοράς.

5. Αντίταξη στην επεξεργασία των δεδομένων σας ή ανάκληση συγκατάθεσης

(1) Σε περίπτωση που έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να τη ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας επηρεάζει το παραδεκτό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας.

(2) Εφόσον βασίζουμε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας στη στάθμιση συμφερόντων, μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία. Αυτό συμβαίνει όταν η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση μιας σύμβασης που έχει συναφθεί με εσάς, κάτι που παρουσιάζεται στην περιγραφή των λειτουργιών που ακολουθεί. Σε περίπτωση άσκησης της εν λόγω αντίταξης, σας ζητάμε να εκθέσετε τους λόγους για τους οποίους δεν θα πρέπει να επεξεργαζόμαστε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας. Σε περίπτωση δικαιολογημένης αντίταξης, ελέγχουμε το υποκείμενο των δεδομένων και είτε διακόπτουμε ή και προσαρμόζουμε την επεξεργασία δεδομένων είτε καταδεικνύουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους συνέχισης της επεξεργασίας.

(3) Μπορείτε ασφαλώς να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για τους σκοπούς της διαφήμισης και της ανάλυσης δεδομένων. Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με την εναντίωση για διαφημιστικούς σκοπούς, χρησιμοποιώντας τα εξής στοιχεία επικοινωνίας: charalambos.kyriakakis@bizerba.com ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση που αναφέρεται στο σημείο 1 (2) υπ’ όψιν του Τμήματος Μάρκετινγκ.

6. Χρήση της φόρμας επικοινωνίας

(1) Στην ιστοσελίδα μας διατίθεται μια φόρμα επικοινωνίας μέσω της οποίας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Μέσω αυτής διαβιβάζονται σε εμάς τα εξής δεδομένα από τη μάσκα εισαγωγής (νομική βάση κατά την παροχή της συγκατάθεσής σας: άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α ΓΚΠΔ:)

• Προσφώνηση

• Ονοματεπώνυμο

• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

• Ταχυδρομική διεύθυνση (oδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, περιοχή)

• Εταιρεία

• Τμήμα

Κατά την εγγραφή, συλλέγονται επίσης τα εξής δεδομένα:

• Διεύθυνση IP του αποστολέα της φόρμας

• Ημερομηνία και ώρα καταχώρισης

(2) Για την επεξεργασία των δεδομένων ζητάται η συγκατάθεσή σας στο πλαίσιο χρήσης της φόρμας επικοινωνίας, ενώ γίνεται παραπομπή στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

(3) Τα δεδομένα διαγράφονται, εφόσον δεν είναι πλέον απαραίτητη η συλλογή τους για την επίτευξη του σκοπού.

7. Χρήση του Google Analytics

(1) Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού της Google Inc. (“Google”). To Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα “cookie”, δηλαδή αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης της ιστοσελίδας. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται μέσω του cookie σχετικά με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας από εσάς διαβιβάζονται και αποθηκεύονται κατά κανόνα σε εξυπηρετητή της Google στις ΗΠΑ. Σε αυτήν τη σελίδα ενεργοποιήθηκε η ανωνυμοποίηση διευθύνσεων IP, έτσι ώστε να περικόπτεται προηγουμένως η διεύθυνση IP των χρηστών της Google που βρίσκονται σε χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλες χώρες που συμμετέχουν στη Συμφωνία σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις μεταδίδεται η πλήρης διεύθυνση IP σε κάποιον εξυπηρετητή της Google στις ΗΠΑ και περικόπτεται εκεί. Με εντολή του παρόχου αυτής της ιστοσελίδας, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες, για να αναλύσει τη χρήση της ιστοσελίδας, να ετοιμάσει αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα της ιστοσελίδας και για να προσφέρει στον πάροχο της ιστοσελίδας περισσότερες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρήση της ιστοσελίδας και του διαδικτύου.

(2) Η διεύθυνση IP που διαβιβάζεται από το πρόγραμμα περιήγησης στο πλαίσιο του Google Analytics δεν συγχωνεύεται με άλλα δεδομένα της Google.

(3) Επιπλέον, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας την προσθήκη για πρόγραμμα περιήγησης η οποία διατίθεται μέσω του παρακάτω συνδέσμου, μπορείτε να εμποδίσετε την καταγραφή των δεδομένων (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) που δημιουργούνται από το cookie και σχετίζονται με τη χρήση της ιστοσελίδας, καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google. http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(4) Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το Google Analytics με την επέκταση “_anonymizeIp()”. Πραγματοποιείται περαιτέρω επεξεργασία των διευθύνσεων IP αφού περικοπούν, με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αν τα συλλεχθέντα δεδομένα περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, αποκλείονται αμέσως, ενώ τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαγράφονται.

(5) Χρησιμοποιούμε το Google Analytics, για να αναλύουμε και βελτιώνουμε τακτικά τη χρήση της ιστοσελίδας μας. Μέσω των στατιστικών στοιχείων που λαμβάνουμε, μπορούμε να βελτιώνουμε την προσφορά μας και να την κάνουμε πιο ενδιαφέρουσα για εσάς ως χρήστη. Νομική βάση για τη χρήση του Google Analytics: άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο 1 στοιχείο στ ΓΚΠΔ.

(6) Πληροφορίες του τρίτου παρόχου: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία, Fax: +353 (1) 436 1001. Όροι Παροχής Υπηρεσιών: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, σύνοψη προστασίας δεδομένων: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, Πολιτική απορρήτου: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

8. Χρήση των προσθηκών μέσων κοινωνικής δικτύωσης

(1) Επί του παρόντος, χρησιμοποιούμε τις εξής προσθήκες μέσων κοινωνικής δικτύωσης: LinkedIn και Xing. Χρησιμοποιούμε τη λεγόμενη “λύση δύο κλικ”. Αυτό σημαίνει ότι, όταν επισκέπτεστε τη σελίδα μας, δεν διαβιβάζονται κατά βάση δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον πάροχο της προσθήκης. Μπορείτε να αναγνωρίσετε τον πάροχο της προσθήκης από την ένδειξη στο πλαίσιο, από τα αρχικά γράμματα ή από το λογότυπο. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε απευθείας με τον πάροχο της προσθήκη μέσω του κουμπιού. Μόνο αφού ενεργοποιηθεί με κλικ το πεδίο που επισημαίνεται, ο πάροχος της προσθήκης λαμβάνει την πληροφορία ότι έχετε ανακαλέσει την αντίστοιχη ιστοσελίδα της διαδικτυακής μας προσφοράς. Επιπλέον, διαβιβάζονται τα δεδομένα που αναφέρονται στο σημείο 3 της παρούσας πολιτικής. Στην περίπτωση του Xing, η διεύθυνση IP ανωνυμοποιείται αμέσως μετά τη συλλογή, σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόχου στη Γερμανία. Μέσω της ενεργοποίησης της προσθήκης, διαβιβάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από εσάς στον εκάστοτε πάροχο προσθήκης και αποθηκεύονται εκεί (δηλαδή στις ΗΠΑ, στην περίπτωση του LinkedIn με έδρα στις ΗΠΑ). Επειδή ο πάροχος της προσθήκης συλλέγει δεδομένα κυρίως μέσω cookie, σας προτείνουμε να διαγράψετε όλα τα cookie μέσω των ρυθμίσεων ασφαλείας του προγράμματος περιήγησης, πριν κάνετε κλικ στο γκρι πλαίσιο.

(2) Δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τα δεδομένα που συλλέγονται και τις διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων, ενώ δεν γνωρίζουμε το πλήρες εύρος της συλλογής δεδομένων, τους σκοπούς της επεξεργασίας και τη διάρκεια αποθήκευσης. Επίσης, δεν διαθέτουμε πληροφορίες σχετικά με τη διαγραφή των συλλεχθέντων δεδομένων από τον πάροχο της προσθήκης.

(3) Ο πάροχος της προσθήκης αποθηκεύει ως προφίλ χρήσης τα δεδομένα που συλλέγονται και σχετίζονται με εσάς, ενώ τα χρησιμοποιεί για τους σκοπούς της διαφήμισης, της έρευνας αγοράς ή και της προσαρμοσμένης διαμόρφωσης της ιστοσελίδας του. Η εν λόγω ανάλυση εξυπηρετεί κυρίως (ακόμα και στην περίπτωση μη εγγραγραμμένων χρηστών) τη δημιουργία προσαρμοσμένων διαφημίσεων, καθώς και την ενημέρωση άλλων χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τη δραστηριότητά σας στην ιστοσελίδα μας. Έχετε το δικαίωμα αντίταξης στη δημιουργία αυτού του προφίλ χρήστη, για την άσκηση του οποίου πρέπει να απευθυνθείτε στον εκάστοτε πάροχο προσθήκης. Μέσω της προσθήκης μπορείτε να αλληλεπιδράσετε με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλους χρήστες, έτσι ώστε να βελτιώνουμε την προσφορά μας και να την κάνουμε πιο ενδιαφέρουσα για εσάς ως χρήστη. Νομική βάση για τη χρήση της προσθήκης: άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο 1 στοιχείο στ ΓΚΠΔ.

(4) Τα δεδομένα διαβιβάζονται ανεξάρτητα από τα αν έχετε λογαριασμό στον πάροχο της προσθήκης ή αν είστε συνδεδεμένος σε αυτόν. Όταν είστε συνδεδεμένος στον πάροχο της προσθήκης, τα δεδομένα σας που συλλέγονται από εμάς αποδίδονται απευθείας στον λογαριασμό σας στον πάροχο της προσθήκης. Όταν πιέζετε το ενεργοποιημένο κουμπί και, για παράδειγμα, κάνετε κλικ στη σελίδα, ο πάροχος της προσθήκης αποθηκεύει και αυτές τις πληροφορίες στον λογαριασμό χρήστη και κοινοποιεί δημόσια τα στοιχεία σας. Σας προτείνουμε να αποσυνδέεστε τακτικά από κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης μετά τη χρήση του, ιδιαίτερα πριν την ενεργοποίηση του κουμπιού, καθώς κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να αποφευχθεί η αναφορά στο προφίλ σας στον πάροχο της προσθήκης.

(5) Στις παρακάτω πολιτικές απορρήτου του εκάστοτε παρόχου μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον σκοπό και το εύρος της συλλογής και της επεξεργασίας δεδομένων από το πάροχο της προσθήκης. Εκεί θα βρείτε και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αντίστοιχα δικαιώματά σας και τις δυνατότητες ρύθμισης για την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής.

(6) Διευθύνσεις του εκάστοτε παρόχου προσθήκης και URL προς τις πολιτικές απορρήτου:

(α) Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Γερμανία, http://www.xing.com/privacy.

(β) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, ΗΠΑ, http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

9. Ενσωμάτωση βίντεο YouTube

(1) Στη διαδικτυακή μας προσφορά έχουμε ενσωματώσει βίντεο YouTube, τα οποία αποθηκεύονται στη διεύθυνση http://www.YouTube.com και αναπαράγονται απευθείας από την ιστοσελίδα μας. Αυτά ενσωματώνονται στη “λειτουργία εκτεταμένης προστασίας δεδομένων”. Αυτό σημαίνει ότι δεν διαβίβαζονται στο YouTube δεδομένα που αφορούν σε εσάς ως χρήστη, όταν δεν αναπαράγετε τα βίντεο. Μόλις αναπαραχθούν τα βίντεο, διαβιβάζονται τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο (2). Δεν μπορούμε να επηρεάσουμε την εν λόγω διαβίβαση δεδομένων.

(2) Μέσω της επίσκεψης στην ιστοσελίδα, το YouTube λαμβάνει την πληροφορία ότι έχετε ανακαλέσει την αντίστοιχη δευτερεύουσα σελίδα της ιστοσελίδας μας. Επιπλέον, διαβιβάζονται τα δεδομένα που αναφέρονται στο σημείο 3 της παρούσας πολιτικής. Η διαβίβαση πραγματοποιείται ανεξάρτητα από το αν έχετε ήδη λογαριασμό χρήστη στο YouTube, μέσω του οποίου είστε συνδεδεμένοι, ή όχι. Όταν είστε συνδεδεμένοι στο Google, τα δεδομένα σας αποδίδονται απευθείας στον λογαριασμό σας. Αν δεν επιθυμείτε την αναφορά στο προφίλ σας στο YouTube, πρέπει να αποσυνδεθείτε πριν την ενεργοποίηση του κουμπιού. Το YouTube αποθηκεύει τα δεδομένα σας ως προφίλ χρήσης και τα χρησιμοποιεί για τους σκοπούς της διαφήμισης, της έρευνας αγοράς ή και της προσαρμοσμένης διαμόρφωσης της ιστοσελίδας του. Η εν λόγω ανάλυση εξυπηρετεί κυρίως (ακόμα και στην περίπτωση μη εγγραγραμμένων χρηστών) τη δημιουργία προσαρμοσμένων διαφημίσεων και την ενημέρωση άλλων χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τη δραστηριότητά σας στην ιστοσελίδα μας. Έχετε το δικαίωμα αντίταξης στη δημιουργία αυτού του προφίλ χρήστη, για την άσκηση του οποίου πρέπει να απευθυνθείτε στο YouTube.

(3) Στην πολιτική απορρήτου μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον σκοπό και το εύρος της συλλογής και της επεξεργασίας δεδομένων από το YouTube. Εκεί θα βρείτε και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας και τις δυνατότητες ρύθμισης για την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

10. Τροποποιήσεις στην πολιτική απορρήτου

Μπορούμε να τροποποιούμε ή και να προσαρμόζουμε την παρούσα πολιτική απορρήτου, για να διασφαλίζουμε ότι ανταποκρίνεται στις προσαρμογές και τις τροποποιήσεις νόμων και κανονισμών ή και για να συμπεριλάβουμε ενημερώσεις.